BRMO (Bijzonder resistente micro-organismen)

MRSA (Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus)

De MRSA-bacterie is ongevoelig voor alle ß-lactam antibiotica, zoals flucloxacilline, amoxicilline/clavulaanzuur en cefuroxim. Voor andere groepen antibiotica zijn ze vaak nog wel gevoelig, zodat er over het algemeen nog andere behandelingsopties zijn. In Nederland hanteert de afdeling het zogenaamde zoek-en-vernietig (search and destroy)-beleid bij MRSA-besmetting bij de mens. Dat wil zeggen dat dragers van MRSA actief opgespoord worden door bij risicopatiënten voor, of indien dit niet mogelijk is bij, opname in het ziekenhuis te screenen door uitstrijken van neus, keel, perineum en eventueel wonden te kweken. Risicofactoren voor MRSA dragerschap zijn:

  • Een huisgenoot die drager is van MRSA.
  • De patiënt is in de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest.
  • De patiënt heeft bedrijfsmatig contact met vleeskalveren/-kuikens of varkens.
  • De patiënt is de afgelopen 2 maanden in een zorginstelling geweest waar een epidemie met MRSA heerst.
  • De patiënt is in de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers.

Het verdient de voorkeur om bij een risicopatiënt een MRSA kweek te doen vóór opname in het ziekenhuis of polikliniekbezoek. Indien een snelle uitslag gewenst is, kan materiaal voor MRSA-PCR ingestuurd worden. Informatie over wijze van afname kunt u vinden in het vademecum.

MRSA eradicatie

Indien een patiënt positief is voor de MRSA bacterie kan het zinvol zijn om een MRSA eradicatiebehandeling uit te voeren. Of dit nuttig is kunt u bespreken met de dienstdoende arts-microbioloog. Indien wordt besloten om een MRSA eradicatie bij de patiënt uit te voeren dienen eerst controlekweken bij de patiënt afgenomen te worden van keel, neus, perineum en eventueel wonden/huidlaesies. Deze kweken dienen apart te worden ingezet (graag op aanvraagformulier vermelden “APART INZETTEN”). Daarnaast dienen MRSA kweken afgenomen te worden van eventuele huisgenoten en huisdieren van de patiënt. Een beknopte beschrijving van een dergelijke behandeling kunt u hieronder vinden. Het uitgebreide MRSA-eradicatie protocol kunt u vinden op: http://www.swab.nl.