BRMO Bijzonder resistente micro-organismen

MRSA (meticilline-resistente Staphylococcus aureus)

De MRSA bacterie is ongevoelig voor alle ß-lactam antibiotica zoals flucloxacilline, amoxicilline/clavulaanzuur en cefuroxim. Voor andere groepen antibiotica kunnen ze vaak nog wel gevoelig zijn, zodat er over het algemeen nog wel andere behandelingsopties zijn. In Nederland hanteert de afdeling het zogenaamde zoek-en-vernietig (‘search and destroy’)-beleid bij MRSA-besmetting bij de mens, dat wil zeggen dat dragers van MRSA actief opgespoord wordt door bij risicopatiënten voor - of indien dit niet mogelijk is bij- opname in het ziekenhuis te screenen door uitstrijken van neus, keel, perineum en eventueel wonden te kweken. Risicofactoren voor MRSA dragerschap zijn:

  • Een huisgenoot die drager is van MRSA.
  • De patiënt is in de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest.
  • De patiënt heeft bedrijfsmatig contact met vleeskalveren / vleeskuikens of varkens.
  • De patiënt is de afgelopen 2 maanden in een zorginstelling geweest waar een epidemie met MRSA heerst.
  • De patiënt is in de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers.

Het verdient de voorkeur om bij een risicopatiënt een MRSA kweek te doen vóór opname in het ziekenhuis of polikliniek bezoek. Indien een snelle uitslag gewenst is, kan materiaal voor MRSA-PCR ingestuurd worden. Informatie over wijze van afname kunt u vinden in het vademecum.

MRSA eradicatie

Indien een patiënt positief is voor de MRSA bacterie kan het zinvol zijn om een MRSA –eradicatie behandeling uit te voeren bij patiënten die drager zijn. Of dit nuttig is kunt u bespreken met de dienstdoende arts – microbioloog. Indien wordt besloten om een MRSA eradicatie bij de patiënt uit te voeren dienen eerst controlekweken bij de patiënt afgenomen te worden van keel, neus, perineum en evt wonden / huidlesies. Deze kweken dienen apart te worden ingezet (graag op aanvraagformulier vermelden “APART INZETTEN”). Daarnaast dienen MRSA kweken afgenomen te worden van evt huisgenoten en huisdieren van de patient. Een beknopte beschrijving van een dergelijke behandeling kunt u hier onder vinden. Het uitgebreide MRSA-eradicatie protocol kunt u vinden op: http://www.swab.nl