Huisartsen en apothekers

Binnenkort verschijnt hier meer over antibioticaresistentie, infectiepreventie, handhygiëne, antibiotica - allergie, transmurale richtlijnen, scholingen en e-learnings voor huisartsenorganisaties en apothekersorganisaties.

Sluit de enquête