Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 

Toetsingskader

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke normen en veldnormen. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op.

https://www.igj.nl/documenten/toetsingskaders/2019/02/19/toetsingskader-infectiepreventie-in-regionale-zorgnetwerken