CIP Netwerk

Inschijfformulier

Wij Limburgs Infectiepreventie & abr zorgNetwerK (LINK) hebben een regionaal netwerk contactpersonen infectiepreventie CIP opgezet.

Wat wij u vragen is om als instelling deel te nemen aan het netwerk CIP om continuïteit van kennis en kwaliteit van het infectiepreventie beleid binnen uw organisatie voor de toekomst te borgen.

Graag ontvangen wij als reactie een ingevuld deelnameformulier.

U kunt het formulier invullen en versturen naar link@nazl.nl.