Infographic

De toename van antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Vooral de Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) zijn reden tot grote zorg. Bacteriën die niet of nauwelijks meer reageren op de meest gebruikte antibiotica noemen we BRMO. Begin 2017 zijn tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) opgericht. Resistente bacteriën verspreiden zich namelijk vooral regionaal, via patiënten, naar andere zorginstellingen. Het doel van de zorgnetwerken ABR is om antibioticaresistentie te voorkomen door goed antibioticagebruik. En om verspreiding van resistente bacteriën zoveel als mogelijk tegen te gaan. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd houdt hier toezicht op vanuit het project TIRZA: Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie. Met TIRZA focust de inspectie zich op één van de tien regionale zorgnetwerken ABR. We bezoeken binnen die regio zorgaanbieders uit verschillende sectoren. Daarnaast worden meerdere cliënten met een BRMO gevolgd in hun route door de zorg. Zo kunnen we zien hoe deze cliënten zich bewegen van de ene zorgaanbieder naar de andere. Op die manier krijgt de inspectie niet alleen een beeld per zorgaanbieder, maar ook van de zorgregio als geheel.

Sluit de enquête