Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

Infectiepreventiebeleid in gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg is hygiene en infectiepreventie natuurlijk ook een belangrijk onderwerp. Koraal heeft hiervoor aanspraak gemaakt op het stimuleringsfonds.

Oprichting infectiecommissie bij Koraal

Koraal heeft infectiepreventie hoog op de agenda staan. Er wordt een hygiëne en infectiepreventiecommissie (HIP) opgericht die de Raad van Bestuur adviseren over het infectiepreventiebeleid. Allereerst wordt door middel van een audit in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is en waar de verbeterpunten zitten. De commissie bestaat idealiter uit een arts verstandelijk gehandicapten, manager facilitair, teamleider, kwaliteitsfunctionaris, zorgmedewerkers/aandachtsfunctionaris, deskundige infectiepreventie en arts-microbioloog. In deze commissie worden de resultaten besproken en, samen met een deskundige infectiepreventie en arts-microbioloog, een plan van aanpak opgesteld. De resultaten worden na een jaar via een tweede audit gemeten.

Sluit de enquête