Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Scholing

Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk

Richtlijn infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk

In de gezondheidszorg kan verspreiding van ziekteverwekkers grote consequenties hebben en daarom is goede infectiepreventie van belang.

Goede infectiepreventie wordt steeds belangrijker vanwege globalisering, regelmatige uitbraken van pathogene ziekteverwekkers en de toename van het aantal bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). In de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk, verschenen in 2017, kunt u lezen welke maatregelen bij ieder patiëntencontact nodig zijn en in welke situaties aanvullende maatregelen relevant zijn om overdracht van infecties te voorkomen.

Hoofdstukkken

 Bijlagen

Sluit de enquête