Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

 

medicatie

Relevantie

Maar liefst 90% van de geregistreerde antibiotica allergieën blijken geen potentieel levensbedreigende, type-I allergieën te zijn. Deze onterechte registraties leiden tot minder behandelopties en meer antibioticaresistentie, aangezien meer tweede keus en breedspectrum antibiotica worden gebruikt bij patiënten met een geregistreerde allergie. De eerste stap in dit omvangrijke en belangrijke probleem is het verbeteren van kennis en het bevorderen van lokale werkafspraken. Iets waar dit FTO aan kan bijdragen.

Doelen

Deze FTO-module stelt de volgende doelen voor de deelnemers:

  • Het onderscheid kunnen maken tussen bijwerking, allergie en overgevoeligheid
  • De mogelijkheden kennen om een nieuwe antibiotica-allergie te herkennen en registreren
  • De mogelijkheden kennen om bestaande registraties correct te evalueren en eventueel op te schonen
  • Het maken van afspraken over het registreren, de verantwoordelijkheid, het communiceren en het dossiervoeren omtrent antibiotica allergieën

Materialen en contactpersoon voor vragen

Om dit FTO te organiseren kunt u gebruik maken van een presentatie en een FTO module ter voorbereiding. Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Eefje de Bont eefje.debont@maastrichtuniversity.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Simone Schoffeleers, netwerkcoördinator LINK via simone.schoffeleers@nazl.nl

Sluit de enquête