Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Scholing

FTO antibiotica-allergie

pil

FTO antibiotica-allergie

Deze FTO-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die de FTO-bijeenkomst over het registreren van antibiotica-allergieën organiseren. Aan de hand van deze module kan een bijeenkomst worden voorbereid die ongeveer anderhalf uur duurt.

Deze module en presentatie is opgesteld op basis van de informatie die verzameld is tijdens een kwalitatieve studie met focusgroepen door de vakgroep Huisartsgeneeskunde Maastricht. Ook werkte allergoloog Chris Nieuwhof (chris.nieuwhof@mumc.nl) hieraan mee. Dit project werd medegefinancierd door LINK.

De FTO-bijeenkomst richt zich op het reduceren van onterechte antibiotica-allergieregistraties in de eerste lijn. Aan de hand van een kennistoets en casuïstiek worden de belangrijkste aandachtspunten in de praktijk nagegaan. Vervolgens wordt aan de hand van de ingeleverde informatie van de deelnemende praktijken het eigen beleid van de deelnemers bekeken (spiegelinformatie). Uiteindelijk worden afspraken gemaakt hoe onterechte allergieregistraties kunnen worden voorkomen. 

Sluit de enquête