Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Scholing

FTO antibiotica-allergie

pil

FTO antibiotica-allergie

Maar liefst 90% van de geregistreerde antibiotica allergieën blijken geen potentieel levensbedreigende, type-I allergieën te zijn. Deze onterechte registraties leiden tot minder behandelopties en meer antibioticaresistentie, aangezien meer tweede keus en breedspectrum antibiotica worden gebruikt bij patiënten met een geregistreerde allergie. De eerste stap in dit omvangrijke en belangrijke probleem is het verbeteren van kennis en het bevorderen van lokale werkafspraken. Iets waar dit FTO aan kan bijdragen.

Deze FTO-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die de FTO-bijeenkomst over het registreren van antibiotica-allergieën organiseren. Aan de hand van deze module kan een bijeenkomst worden voorbereid die ongeveer anderhalf uur duurt.

De module en presentatie is opgesteld op basis van de informatie die verzameld is tijdens een kwalitatieve studie met focusgroepen door de vakgroep Huisartsgeneeskunde Maastricht. Ook werkte allergoloog Chris Nieuwhof (chris.nieuwhof@mumc.nl) hieraan mee. Dit project werd medegefinancierd door LINK.

De FTO-bijeenkomst richt zich op het reduceren van onterechte antibiotica-allergieregistraties in de eerste lijn. Aan de hand van een kennistoets en casuïstiek worden de belangrijkste aandachtspunten in de praktijk nagegaan. Vervolgens wordt aan de hand van de ingeleverde informatie van de deelnemende praktijken het eigen beleid van de deelnemers bekeken (spiegelinformatie). Uiteindelijk worden afspraken gemaakt hoe onterechte allergieregistraties kunnen worden voorkomen. 

Doelen:

  • Het onderscheid kunnen maken tussen bijwerking, allergie en overgevoeligheid
  • De mogelijkheden kennen om een nieuwe antibiotica-allergie te herkennen en registreren
  • De mogelijkheden kennen om bestaande registraties correct te evalueren en eventueel op te schonen
  • Het maken van afspraken over het registreren, de verantwoordelijkheid, het communiceren en het dossiervoeren omtrent antibiotica allergieën

Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Eefje de Bont eefje.debont@maastrichtuniversity.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Wen Roks -Projectmanager- LINK via wen.roks@nazl.nl

Sluit de enquête