In gesprek met

marlies van wolfswinkel in gesprek Marlies van Wolfswinkel is naast RCT lid LINK ook internist infectiologe en A-team lid bij MUMC+.

Vanuit de VWS opdracht rondom Stewardship, heeft Marlies een bijeenkomst met leden van A-teams uit Limburg georganiseerd.

Marlies, waarom deze bijeenkomst?
Antimicrobial stewardship is een van de belangrijkste manieren om antibioticaresistentie aan te pakken. Sinds enkele jaren wordt ieder ziekenhuis geacht een antimicrobial stewarship team (A-team) te hebben, bij voorkeur bestaande uit tenminste een arts-microbioloog, een internist-infectioloog en een ziekenhuisapotheker. Veel A-teams zijn echter nog in een opstartfase, kampen met een beperkingen in tijd en IT-ondersteuning en moeten keuzes maken in welke stewardship activiteiten haalbaar zijn en prioriteit hebben. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën hierover kan de A-teams verder op weg helpen. Daarnaast is het voor het zorgnetwerk belangrijk in kaart te brengen wat er in de verschillende ziekenhuizen aan stewardship gebeurt.

Komt er nog een vervolg?
Jazeker, het plan is om iedere drie maanden bij elkaar te komen.

Kun je ons een tipje van de sluier oplichten wat jullie dan willen bereiken samen?
In de volgende bijeenkomsten zullen we onder meer proberen een aantal gezamenlijke doelen te formuleren: welke stewardship activiteiten vinden we dat er tenminste in al onze ziekenhuizen moeten worden verricht en wat zijn daarin eventuele barrières? Daarnaast willen we bespreken of we zaken gezamenlijk kunnen aanpakken, zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk doen van puntprevalentiemetingen of het inrichten van onderwijs voor voorschrijvers.

Hoe staat het ervoor met het A-team in het Maastricht UMC+?
In het MUMC+ hebben we het laatste jaar veel vooruitgang geboekt, met name omdat het A-team nu behoorlijk op sterkte is. We zijn bezig met het inrichten en valideren van een softwareprogramma dat patiënten met voorschriften van bijvoorbeeld reserveantibiotica automatisch selecteert. Wanneer dit goed functioneert zal het een enorme tijdswinst opleveren, omdat het controleren van deze voorschriften nu nog een tijdrovend en inefficiënt proces is. Verder zijn we onder meer bezig met het analyseren van onze lokale resistentiedata, met een project rond perioperatieve antibioticaprofylaxe en zijn we betrokken bij onderwijs binnen en buiten het ziekenhuis.