Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Gehandicaptenzorg

Inspiratiedag Hygiënisch werken in de gehandicaptenzorg

handen in elkaar

Inspiratiedag ‘Hygiënisch werken in de gehandicaptenzorg’

Graag staan we even met z’n allen stil waar we nu staan. LINK wil jullie nu vooral faciliteren in de concretisering van vervolgstappen om infectiepreventie door te pakken in de eigen organisatie.
Hiervoor is in samenwerking met Vilans een inspirerend programma opgesteld. In november 2019 zijn we succesvol gestart met een gezamenlijke activiteit vanuit LINK voor de Limburgse gehandicaptensector. Insteek was om te inventariseren waarin samen opgetrokken kan worden op gebied van infectiepreventie. Door Covid  heeft het fysieke vervolg hierop wat langer op zich laten wachten. Echter, jullie hebben gelukkig ook niet stilgezeten. Diverse organisaties hebben een beroep gedaan op het stimuleringsfonds en deelgenomen aan de IPA opleiding die in februari jl. werd aangeboden.

Als aanloop naar de fysieke Inspiratiedag ‘Hygiënisch werken in de gehandicaptenzorg’ hebben we op 10 juni een online bijeenkomst gepland als aanloop naar de Inspiratiedag.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur

Opening

met terugblik naar 2019

10.10 uur

Famke Houben, junior onderzoeker GGD Zuid Limburg

presentatie Do’s and Don’ts infectiepreventie

10.30 uur

vragen momentje

 

10.35 uur

Marjon Dreessen, Deskundige Infectiepreventie & deskundige DSRD

Best Practice

10.55 uur

vragen momentje

 

11.00 uur

Opdracht uitleg

 

11.05
uur

Aan de slag

Werken in break-out rooms

11.25
uur

afsluiten

 

11.30
uur

sluit

 

Meer informatie omtrent de fysieke Inspiratiedag op 16 september volgt.

Infectiepreventie is essentieel om de transmissie van infecties te voorkomen. Daarnaast is infectiepreventie onderdeel van het beleid tegen antibioticaresistentie. COVID-19 heeft laten zien hoe belangrijk goede infectiepreventie is (binnen de gehandicaptenzorg). Duurzame verbetering van infectiepreventie is alleen mogelijk wanneer de behoeften van zorgmedewerkers worden meegenomen. Als GGD hebben wij deze behoeften t.a.v. infectiepreventie onder gehandicaptenzorgmedewerkers in kaart gebracht d.m.v. interviews (gehouden vóór de COVID-19-pandemie). Hieruit vloeiden een aantal specifieke belemmerende en bevorderende factoren, evenals hands-on aanbevelingen voor de toepassing van infectiepreventie in de gehandicaptenzorg. Deze bevindingen zouden wij natuurlijk maar al te graag met jullie delen!

Als duo zijn wij, Marjon Dreessen en Bert van Eck, beide deskundige infectiepreventie, door Pergamijn geconsulteerd het infectiepreventiebeleid binnen de organisatie te optimaliseren.De nulmeting “audit infectiepreventie ABR Zorgnetwerk” is op 9 locaties (inclusief de medische dienst) uitgevoerd en de verbeterplannen zijn besproken.

Onze top-drie ziet er als volgt uit:

  1. Kennis van infectiepreventie op de werkvloer is minimaal
  2. Gebrek aan protocollen en draaiboeken
  3. Grote productdiversiteit m.n. reiniging-  en desinfectieproducten

Hoe nu verder!! Welke speerpunten pak je aan en hoe krijg je commitment  om  je verbetertraject met succes te laten verlopen. Wat zijn de valkuilen en waar boek je successen!!

 

Sluit de enquête