Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Gehandicaptenzorg

Binnen het zorgnetwerk ABR van de regio Limburg(LINK) vallen, naast vele andere zorginstellingen, ook een aantal zorginstellingen voor gehandicapten. De variëteit van zorg die hierin aangeboden wordt is groot. Voor diverse ketenpartners in de regio Limburg zoals ziekenhuizen en instellingen voor de langdurige zorg, ontplooit LINK al sinds 2017 diverse activiteiten betreffende infectiepreventie. Vanaf mei 2019 is het aanhaken van de gehandicaptensector op dit onderwerp een speerpunt binnen LINK. Ook hier neemt de intensiteit van zorg toe en komen resistente micro organismen in toenemende mate voor. Noodzaak en bewustwording van het belang van infectiepreventie zijn van belang in deze sector. Na aanleiding van de activiteit voor de gehandicaptenzorg in Limburg met als thema waarin kan de gehandicaptensector samen optrekken betreffende infectiepreventie, heeft LINK gemeend om een voorstel voor ondersteuning in implementatie van infectiepreventie in de gehandicaptenzorg op te stellen.

Sluit de enquête