Scholing

FTO's

medicatie

Relevantie

Maar liefst 90% van de geregistreerde antibiotica allergieën blijken geen, potentieel levensbedreigende, type-I allergieën te zijn. Deze onterechte registraties leiden tot minder behandelopties en meer antibioticaresistentie, aangezien meer tweede keus en breedspectrum antibiotica worden gebruikt bij patiënten met een geregistreerde allergie. De eerste stap in dit omvangrijke en belangrijke probleem is het verbeteren van kennis en het bevorderen van lokale werkafspraken. Iets waar dit FTO aan kan bijdragen.

Doelen

Deze FTO-module stelt de volgende doelen voor de deelnemers:

  • Het onderscheid kunnen maken tussen bijwerking, allergie en overgevoeligheid
  • De mogelijkheden kennen om een nieuwe antibiotica allergie te herkennen en registreren
  • De mogelijkheden kennen om bestaande registraties correct te evalueren en eventueel op te schonen
  • Het maken van afspraken over het registreren, de verantwoordelijkheid, het communiceren en het dossiervoeren omtrent antibiotica allergieën

Materialen en contactpersoon voor vragen

Om dit FTO te organiseren kunt u gebruik maken van een powerpoint en een FTO module in WORD beschreven ter voorbereiding van het FTO. Heeft u inhoudelijke vragen dan kunt u contact opnemen met Jochen Cals, j.cals@maastrichtuniversity.nl als vervanger van Eefje de Bont gedurende haar zwangerschapsverlof. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Simone Schoffeleers, netwerkcoördinator LINK via simone.schoffeleers@nazl.nl