Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Scholing

FTO Onterechte Allergieregistratie

pil

FTO Antibiotica-allergie

Deze Farmacotherapeutisch overleg (FTO)-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die de FTO-bijeenkomst over het registreren van antibiotica allergieën organiseren. Aan de hand van deze module kan een bijeenkomst worden voorbereid die ongeveer anderhalf uur duurt.

Aan de hand van de informatie die is verzameld tijdens het uitvoeren van een kwalitatieve studie door de vakgroep Huisartsgeneeskunde Maastricht, aan de hand van focusgroepen, werd deze FTO-module en de bijhorende presentatie opgesteld in samenwerking met allergoloog Chris Nieuwhof (chris.nieuwhof@mumc.nl). Dit project werd medegefinancierd door LINK.

De FTO-bijeenkomst richt zich op het reduceren van onterechte antibiotica-allergieregistraties in de eerste lijn. Aan de hand van een kennistoets en casuïstiek worden de belangrijkste aandachtspunten in de praktijk nagegaan. Vervolgens wordt aan de hand van de ingeleverde informatie van de deelnemende praktijken (ook wel spiegelinformatie genoemd) het eigen beleid van de deelnemers bekeken. Uiteindelijk worden afspraken gemaakt over het registreren van antibiotica allergieën.

Sluit de enquête