Scholing

FTO onterechte allergie registratie

pil

FTO antibiotica allergie

Deze FTO-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die de FTO-bijeenkomst over het registreren van antibiotica allergieën zullen organiseren. Aan de hand van deze module kan een bijeenkomst worden voorbereid die ongeveer anderhalf uur zal duren.

Aan de hand van de informatie die is verzameld tijdens het uitvoeren van een kwalitatieve studie door de vakgroep Huisartsgeneeskunde Maastricht, aan de hand van focusgroepen, werd deze FTO-module en de bijhorende presentatie opgesteld in samenwerking met allergoloog Chris Nieuwhof (chris.nieuwhof@mumc.nl). Dit project werd medegefinancierd door LINK, het antibiotica resistentie en infectiepreventienetwerk Limburg.

De FTO-bijeenkomst richt zich op het reduceren van onterechte antibiotica allergie registraties in de eerste lijn. Aan de hand van een kennistoets en casuïstiek zullen de belangrijkste aandachtspunten in de praktijk worden nagegaan. Vervolgens zal aan de hand van de ingeleverde informatie van de deelnemende praktijken (ook wel spiegelinformatie genoemd) het eigen beleid van de deelnemers worden bekeken. Uiteindelijk worden afspraken gemaakt over het registreren van antibiotica allergieën.