Scholing

FTO Doelmatig voorschrijven

medicatie

Relevantie

Hoewel we in Nederland terughoudend zijn met het gebruik van antibiotica, kan het nog beter. In sommige situaties worden er antibiotica voorgeschreven terwijl de richtlijnen aangeven dat ze niet nodig zijn. Het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) 'Juist gebruik van antibiotica' is landelijk opgezet om een methode te ontwikkelen die inzichtelijk maakt of antibiotica “juist” worden voorgeschreven. Er wordt gewerkt met spiegelinformatie uit de huisartsensystemen, gebaseerd op het voorschrift en de bijbehorende indicatie. Met het FTO wordt bijgedragen aan het verminderen van onjuist gebruik van antibiotica.

Doelen

Deze FTO module stelt de volgende doelen voor de deelnemers:

  • Kennis over de zin en onzin van antibiotica
  • Inzicht in eigen voorschrijfgedrag antibiotica

Materialen en contactpersoon voor vragen

LINK heeft er voor de uitrol voor gekozen aan te sluiten op bestaande FTO-structuren en -werkwijzen. Op basis van het landelijke handboek, gebaseerd op de afgeronde pilots, materialen worden ontwikkeld waardoor huisarts en apotheker zelf de voorbereiding kunnen doen voor het FTO. Er wordt een handleiding per EVS geschreven om spiegelinformatie te generen. Verwachting is dat dit in oktober beschikbaar zal zijn. LINK verspreidt dit dan naar de huisartsenorganisaties. Voor vragen kunt u terecht bij Luc Gidding, info@gmda.nl voor de data extractie en voor inhoudelijke vragen bij Louis de Wolf, louisdewolf@meditta.nl.

Vanaf 1 mei 2021 is de verwachting dat we ook nog de resultaten van het project ‘Limburgse trends en determinanten in het voorschrijven van antibiotica’ kunnen toevoegen aan de materialen. Dit project wordt uitgevoerd onder leiding van de GGD Zuid Limburg en heeft als doel te ondersteunen bij het verklaren van verschillen in voorschrijfgedrag tussen huisartsen. Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met Casper den Heijer, casper.denheijer@ggdzl.nl.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator Simone Schoffeleers via simone.schoffeleers@nazl.nl