Forum

Forum: laagdrempelig vragen kunnen stellen en werkwijzen, good practices en regionale/landelijke documenten kunnen delen betreffende infectiepreventie, waarbij de kwaliteit van de discussie / documenten wordt bewaakt door een deskundige infectiepreventie. Deze deskundige infectiepreventie is bevoegd een discussie te sluiten en waar nodig aan te geven welk antwoord / document het beste past bij de vraag. Dit onderdeel is nog in ontwikkeling.