Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

(Ziekenhuis ) Apothekers

Feiten & fabels handhygiëne

Gemiddeld lopen in ons land per jaar zes tot tien op de honderd patiënten een ziekenhuisinfectie op. Dat leidt tot een langere opname, pijn, her-operaties en soms tot blijvend letsel. Daarom is handhygiëne heel belangrijk. Daarmee proberen we zoveel mogelijk infecties te voorkomen. We zetten enkele feiten en fabels op een rijtje.

In zorginstellingen zijn afspraken nodig over hygiëne
Handhygiëne

Feit > Als patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers goed omgaan met hygiëneregels kan worden voorkomen dat zij ziek worden of een infectie krijgen. Medewerkers van zorginstellingen zijn bekend met deze regels, maar ook als patiënt of bezoeker kunt u bijdragen aan de hygiëne binnen het ziekenhuis.

Handhygiëne helpt tegen ziektekiemen

Feit > De meeste ziektekiemen worden overgebracht via handen. Handhygiëne is dé methode om verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan. U kunt daarmee voorkomen dat u zelf ziek wordt en u beschermt de patiënt of cliënt. Ook medewerkers krijgen instructies om tijdens de zorg voor een patiënt op specifieke momenten hun handen te desinfecteren. De dispensers met handalcohol die u in het ziekenhuis of zorginstelling ziet hangen, zijn er dus niet alleen voor onze medewerkers. Ze mogen ook door u worden gebruikt. Als zoveel mogelijk mensen in zorginstellingen de handen desinfecteren, zorgen we samen voor een veiliger ziekenhuis. Heeft u als bezoeker mogelijk zelf een infectie, dan is het beter om uw bezoek uit te stellen.

Ziekenhuisinfecties kosten veel geld

Feit > Het doel van goede hygiëne-afspraken in zorginstellingen is het voorkomen van onnodige infecties. Naast het voorkomen van leed en ongemak kan een goede hygiëne ook zorgen voor een enorme kostenbesparing. Ziekenhuisinfecties kosten jaarlijks zo’n 140 miljoen euro in Nederland.

Handen desinfecteren met handalcohol is slecht voor je handen

Fabel > Handalcohol is juist beter voor je handen dan wassen met water en zeep, omdat het de huid minder snel uitdroogt. Bovendien worden meer bacteriën gedood bij het gebruik van handalcohol, bespaart het tijd en is geen wastafel nodig. Ook uit praktisch oogpunt is het gebruik van handalcohol dus een voordeel in zorginstellingen.

Als je handalcohol gebruikt, hoef je je handen nooit met water en zeep te wassen

Fabel > Handen wassen is wel noodzakelijk als je handen zichtbaar vuil zijn, plakkerig zijn of wanneer je naar het toilet bent geweest. Dat komt omdat je door het gebruik van handalcohol alleen bacteriën en virussen doodt en niet het vuil weghaalt. Water en zeep zijn dus nodig om je handen schoon te maken.

Als je met bacteriën in aanraking komt, word je altijd ziek

Fabel > Iedereen heeft van nature al veel bacteriën bij zich. Deze goede bacteriën zijn nuttig, omdat ze er voor zorgen dat schadelijke bacteriën minder kans krijgen om zich te handhaven. Om te voorkomen dat ongewenste bacteriën, die gedurende de dag op uw handen komen u ziek maken, is het belangrijk dat u uw handen wast na toiletbezoek, als u vuile handen hebt en voordat u gaat eten. Patiënten die in het ziekenhuis of verpleeghuis liggen, hebben vaak een slechtere weerstand, zijn ziek, gebruiken antibiotica, hebben wonden etc. Daardoor zijn de schadelijke bacteriën voor hen gevaarlijker dan voor anderen. Daarom vinden we handhygiëne zo belangrijk.

Als ik op bezoek ga bij een patiënt in het ziekenhuis dan heb ik daarna meer kans ziek te worden

Fabel > Als u na het bezoek aan een patiënt bij het verlaten van de afdeling uw handen desinfecteert, dan is er geen verhoogd risico dat u zelf ziek wordt. Mocht een patiënt (mogelijk) een besmettelijke aandoening hebben, dan worden extra maatregelen getroffen om te voorkomen dat deze patiënt anderen besmet.

Sluit de enquête