BRMO Bijzonder resistente micro-organismen

ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)

ESBL Extended spectrum beta-lactamases -bacteriën zijn onderdeel van de bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Dit betekent dat één of meerdere soorten antibiotica niet werken die normaal wel zouden werken. ESBL is niet een naam van een bacterie maar staat voor extended spectrum beta-lactamase. Dit is een enzym dat bij bepaalde bacteriën voorkomt. Bacteriën die ESBL bij zich dragen, de zogenaamde ESBL-bacteriën, komen onder andere voor in ons milieu en ons voedsel. Bij de mens vinden we deze ESBL-bacteriën vooral terug in de darmen.