Scholing

Educatie ABR en infectiepreventie 1e & 2e lijn, V & V


Voor de huisartsen, ziekenhuizen en V en V sector hebben we nationale en internationale scholingen geïnventariseerd op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Deze exercitie is gebeurd, omdat er behoefte was aan een totaaloverzicht.