Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

Deskundigheidsbevordering

Een van de organisaties die aanspraak gemaakt hebben op het stimuleringsfonds is Cicero. Zij gaan aan de slag met de bevordering van interne deskundigheid.

De CIP aan zet bij Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep werkt al jaren met inhoudelijk geschoolde contactpersonen infectiepreventie (CIP). Tijdens de Covid-crisis is gebleken hoe belangrijk deze contactpersonen zijn en dat zij nog meer dan normaal goed ondersteund moeten worden in het uitvoeren van hun rol. Om dit te realiseren heeft Cicero via het Stimuleringsfonds een maatwerk nascholing ontwikkeld voor de CIP. De leerdoelen worden met elke CIP individueel bepaald op basis van een maatwerkplan voor hun specifieke werklocatie. De insteek is dat de CIP alle benodigde tools in handen krijgt om zijn/haar teams mee te krijgen in gewenste hygiënemaatregelen. De scholing bestaat uit 2 fysieke dagdelen, online groepscoaching om met elkaar ervaringen en dilemma’s te bespreken, een webinar en een eindgesprek aan de HIC om de resultaten van de training te borgen.

Sluit de enquête