Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

BRMO (Bijzonder resistente micro-organismen)

CPE (Carbapenemase-Producerende Enterobacteriaceae)

Executive summary: wat men zeker moet weten over CPE. In september 2008 doken de eerste uit Griekenland geïmporteerde multiresistente, carbapenemase producerende (type VIM-1) Klebsiella pneumoniae stammen in Belgische ziekenhuizen op.

Bijna twee jaar later, in juni 2010, veschenen ook multiresistente, plasmide-gemediëerde carbapenemase producerende (type New Delhi Metallo- β-Lactamase of NDM-1) enterobacteriën afkomstig van patiënten die verbleven in Pakistan en de Balkanlanden.
Tijdens de tien eerste maanden van 2011 stelde het nationaal referentielaboratorium vast dat er meer carbapenem resistente (of soms verminderd gevoelige) enterobacteriën naar hen werden doorgezonden, waarbij van het aandeel carbapenemase producerende isolaten (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae, CPE) fors toegenomen is.
Tijdens deze periode stelde men in drie ziekenhuizen epidemieën vast en in een twaalftal instellingen sporadische gevallen van CPE. Het merendeel van de betrokken patiënten hadden vooraf geen landen bezocht waar CPE endemisch voorkomen.

Sluit de enquête