Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

CIP Netwerk

Netwerk Contactpersoon Infectiepreventie

Visie en doelen lerend netwerk CIP

Netwerk  contact persoon infectiepreventie (CIP) is een lerend netwerk om bij te dragen aan het beheersen van antibioticaresistentie. Hierbij spelen samenwerken, het borgen van het belang van infectiepreventie en kennisbevordering een belangrijke rol.  Zo krijgen aandachtsvelders infectiepreventie dankzij netwerkbijeenkomsten, deskundigheidsbevordering en regionale activiteiten gericht op hygiënische werken een ruimere blik, verhoogde kennis van infectiepreventie, projectmanagement en verandermanagement, een netwerk en nieuwe ideeën om antibioticaresistentie te beheersen.

De doelgroep van dit CIP-netwerk zijn Contactpersonen Infectie Preventie, HKM-ers of aandachtsvelders infectiepreventie die specifiek infectiepreventie als aandachtsgebied hebben, naast hun reguliere werkzaamheden binnen de organisatie. De opleiding tot contactpersoon infectiepreventie is afgerond of staat gepland. De CIP werkt in de VVT, herstelzorg, gehandicaptensector, GGZ of ziekenhuis werkzaam zijn.

Netwerkbijeenkomsten en regionale activiteiten

LINK organiseert 2 maal per jaar een thematische netwerkbijeenkomst om  kennis & informatie uit te wisselen. De thema’s worden samen met de netwerkpartners vastgesteld. De themadagen zijn gesplitst in een plenaire gedeelte in de ochtend en een middagprogramma verdeeld in drie groepen zijnde opgeleide IPA’s, opgeleide ambassadeurs infectiepreventie en overige deelnemers.  Voor opgeleide IPA en ambassadeurs infectiepreventie worden daarnaast nog 1 tot 2 digitale bijeenkomsten georganiseerd. Op deze wijze willen we genoemde doelgroepen blijven verbinden en op maat blijven helpen in hun rol van CIP / IPA.

Tevens wordt er jaarlijks in mei de week van de handhygiëne georganiseerd en in november de week van infectiepreventie. Doel hiervan is dat er een digitale toolbox is waar organisaties zelf tools kunnen halen om in te zetten in hun eigen organisatie rondom handhygiëne en infectiepreventie. Waar passend worden er ook fysieke activiteiten aangeboden voor de regio al dan niet voor specifieke sectoren.

Deskundigheidsbevordering

LINK stelt ook tweejaarlijks een scholingsplan op voor het netwerk op basis van opgehaalde behoeften bij netwerkpartners. De CIP opleiding is voor sommige van deze opleidingen een vereisten. Deze wordt niet door LINK aangeboden, omdat de keuze om met CIP’ers te werken bij de organisatie ligt en scholing en borging hiervan dus ook. Aanbieders van deze opleiding zijn STIP, Amphia, Bert van Eck en Charlotte Michels. In het verlengde hiervan heeft LINK samen met V en VN de ambassadeurstraining ontwikkeld. Een drie daagse training die CIP’ers uitrust met verandermanagement en projectmanagementvaardigheden om infectiepreventieverbeteringen succesvol door te voeren op hun locatie. Voor meer informatie over genoemde trainingen, klik hier of op onderstaand pdf-document.

Gratis deelname en aanmelden

Organisaties kunnen kosteloos lid worden, ontvangen gerichte communicatie over de activiteiten voor het lerend netwerk en zijn niet verplicht om deel te nemen. LINK tracht de activiteiten die worden georganiseerd ook kosteloos voor leden aan te bieden. Enthousiast geworden over het netwerk? Meld je dan aan met het formulier via onderstaande link.

Sluit de enquête