Artsen-microbioloog

BRMO Bijzonder resistente micro-organismen

BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-organismen. Dit kunnen gram negatieve bacteriën zijn die resistent zijn voor meerdere groepen antibiotica. Ook resistente pneumococcen, enterococcen en staphylococcus aureus behoren tot de BRMO. De criteria zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP)