Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Artsen-microbioloog

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

BRMO

BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-organismen. Dit kunnen gram negatieve bacteriën zijn die resistent zijn voor meerdere groepen antibiotica. Ook resistente pneumococcen, enterococcen en staphylococcus aureus behoren tot de BRMO. De criteria zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP)

Sluit de enquête