Teamleden

Bestuurlijk ROAZ

Rol bestuurlijk ROAZ

Het bestuurlijk ROAZ vormt de bestuurlijke inbedding van LINK. De deelnemers accorderen de jaarplannen en begroting (en hiermee ook de subsidieaanvraag die op deze 2 documenten is gebaseerd). Tevens zorgen ze voor besluitvorming inzake door het RCT voorgelegde beleidsstukken.

Routing besluitvorming

Voordat jaarplannen, begrotingen, strategische vraagstukken of beleidsstukken worden voorgelegd aan het bestuurlijk ROAZ is het RCT en de strategische adviescommissie om advies gevraagd. Indien er buiten de 2 jaarlijkse bijeenkomsten afgestemd dient te worden, zal dit per mail gebeuren. De reactietijd zal per vraag worden aangegeven, omdat de urgentie van de vraag vooraf niet ingeschat kan worden.