Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Teamleden

Bestuurlijk ROAZ

Het bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) vormt de bestuurlijke inbedding van LINK. De deelnemers accorderen de jaarplannen en begroting (en hiermee ook de subsidieaanvraag die op deze 2 documenten is gebaseerd). Tevens zorgen ze voor besluitvorming inzake door het Regionaal Coordinatie Team (RCT) voorgelegde beleidsstukken.

Routing besluitvorming
Voordat jaarplannen, begrotingen, strategische vraagstukken of beleidsstukken worden voorgelegd aan het bestuurlijk ROAZ is het RCT en de strategische adviescommissie om advies gevraagd. Indien er buiten de twee-jaarlijkse bijeenkomsten afgestemd dient te worden, zal dit per mail gebeuren. De reactietijd zal per vraag worden aangegeven, omdat de urgentie van de vraag vooraf niet ingeschat kan worden.

De aangesloten organisaties zijn:

 • Adelante zorggroep
 • Ambulancezorg Limburg-Noord
 • Coöperatie Cohesie
 • GGD Zuid-Limburg
 • Huisartsenkring Limburg
 • Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg
 • Laurentius ziekenhuis Roermond
 • Meditta
 • MET ggz
 • Mondriaan
 • St. Jans Gasthuis Weert
 • Stichting Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland
 • Veiligheidsregio Noord-en Midden Limburg, afdeling GHOR
 • VieCuri Medisch Centrum
 • Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg
 • Zuyderland MC
Sluit de enquête