MUIZ

Behoefte peiling MUIZ

Naar aanleiding van deze positieve bevindingen vanuit de regio Rotterdam-Rijnmond werd op 4 december 2018 een oriënterende MUIZ informatiebijeenkomst georganiseerd door de antibioticaresistentie (ABR) zorgnetwerken in Noord-Brabant en Limburg om te bekijken of er
vanuit deze netwerken interesse was in deze webapplicatie. In Limburg hebben we hierop besloten om in 2019 een behoeftepeiling MUIZ te starten bij de Limburgse ziekenhuizen, V&V koepels en GGD’en.

Klik hier om de behoefte peiling te bekijken