CIP Netwerk

Algemene informatie CIP

Aanleiding

De Regionale Zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) hebben diverse taken op het gebied van netwerkvorming, audits en scholing en deskundigheidsbevordering in de langdurige zorg. Bovenstaande taken kunnen onder andere gerealiseerd worden door het opzetten en onderhouden van een regionaal netwerk met Contactpersonen Infectiepreventie (CIP) uit instellingen voor langdurige zorg.  Vanuit deze taakstelling kan LINK u bij de opzet en de borging van continuïteit van dit lokaal netwerk voor Contactpersonen Infectie Preventie ondersteuning bieden. In de ideale eindsituatie nemen alle Limburgse instellingen voor langdurige zorg per locatie met één of meer medewerkers deel aan dit netwerk en zijn deze medewerkers opgeleid als ‘Contactpersoon Infectie Preventie’ (CIP)

Doelstellingen

  • Opzetten van een lerend netwerk voor het realiseren van beleidsdoelstellingen op gebied van infectiepreventie in de langdurige zorg, waarbij alle instellingen voor langdurige zorg minimaal één medewerker laten opleiding tot Contactpersoon Infectie Preventie
  • Verhogen van het kennisniveau basishygiëne en infectiepreventie in de langdurige zorg onder alle medewerkers op de werkvloer
  • Streven naar uitwisseling van goede praktijken en werken aan uniformering van de infectiepreventie binnen het netwerk

Wat levert deelname aan het netwerk CIP uw instelling op

Door de nieuwe functie van Contactpersoon Infectiepreventie, zullen adviezen van een deskundige infectiepreventie beter vormgegeven kunnen worden en zal de werkvloer op een snellere en efficiëntere manier informatie en adviezen kunnen verkrijgen bij de dagelijkse uitvoer van het infectiepreventie beleid. Door deelname van CIP aan lokale en regionale bijeenkomsten binnen het netwerk kunnen kennis en best practices efficiënt gedeeld worden

Wat biedt LINK m.b.t. deelname aan CIP

  • Organiseren van de training  “Contactpersonen Infectie Preventie” per lokaal netwerk waarmee het kennisniveau  van de CIP op gebied van infectiepreventie wordt verhoogd
  • Aanbieden van een digitale omgeving waarop de lokale netwerken hun ervaringen en vragen kunnen delen
  • Bijeenkomsten van de lokale netwerken i.s.m. lokale GGD en ziekenhuizen
  • Jaarlijkse regionale bijeenkomst voor alle Contactpersonen Infectie Preventie

Borging/continuïteit CIP netwerk

De deskundigheidsbevordering zal worden geborgd door periodiek (regionaal) de training “Contactpersonen Infectie Preventie” aan te bieden aan nieuwe Contactpersonen Infectie Preventie, afhankelijk van de behoeften in de regio. Daarnaast zal LINK faciliteren en ondersteunen in borging en continuïteit van het netwerk CIP door middel van:

  • Aanbieden van een digitale omgeving waarop de lokale CIP netwerken hun agenda, goede praktijken en tips met elkaar kunnen uitwisselen
  • Faciliteren in bijeenkomsten van de lokale netwerken door hiervoor het secretariaat te voeren. In deze bijeenkomsten kan onder andere actuele (lokale) infectiepreventie problematiek besproken worden. Voor deze bijeenkomsten wordt samenwerking met de lokale GGD en ziekenhuizen gezocht
  • Organiseren van een jaarlijkse regionale bijeenkomst voor alle Contactpersonen Infectiepreventie Limburg waarin ervaringen, goede praktijken en problemen gedeeld kunnen worden en ontwikkelingen op gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie worden besproken