Teamleden

Adviesgroep LINK

In de pilotperiode heeft LINK gefungeerd met een RCT, stuurgroep en bestuurlijk ROAZ. Na evaluatie is gebleken dat de voornaamste functie van de stuurgroep het geven van strategisch advies betreft rondom jaarplan, subsidieaanvraag, visiedocument en overige strategische vraagstukken. Vandaar dat voor de nieuwe subsidieperiode 1 mei 2019 t/m 30 april 2021 besloten is dat de stuurgroep verder gaat als strategisch adviesorgaan. Voorwaarde voor het geven van goede strategische adviezen is geïnformeerd blijven. Vandaar dat de adviesgroep 4 maal per jaar bij elkaar komt of vaker op aanvraag. Tussendoor kunnen ook per mail zaken worden afgestemd.

Voor de volgende zaken dient de netwerk coördinator na het RCT ook de strategische adviesgroep advies te vragen: meerjarenplan opstellen / wijzigen, beleidstukken en strategische vraagstukken (waaronder bijvoorbeeld een visiedocument opstellen/wijzigen).

De overige bestuurlijke taken die aan deze groep gedelegeerd waren, zijn verdeeld over het bestuurlijk ROAZ (besluitvormend orgaan van LINK) en netwerkcoördinator (begroting opstellen en monitoren, bereid beleidsstukken en meerjarenplan voor, tijdig herzieningsaanvragen doen etc).