Teamleden

Adviesgroep

De adviesgroep dient voornamelijk als strategisch adviesorgaan. Zij worden ingezet voor advies rondom het jaarplan, de subsidieaanvraag, het visiedocument en overige strategische vraagstukken. De adviesgroep komt vier keer per jaar bij elkaar of vaker op aanvraag. Ook worden zijn per mail geconsulteerd indien nodig. 

De netwerkcoördinator stemt, nadat dit besproken is met het Regionaal Coördinatie Team (RCT), ook vraagstukken af rondom het meerjarenplan, beleidsstukken en strategische vraagstukken. 

Contactgegevens adviesgroep ABR

fons bovens kweek ABR abr netwerk limburg Limburg abrnetwerklimburg LINK Fons Bovens,
directeur Publieke Gezondheid, GGD Zuid-Limburg

 

Miranda Dirx kweek ABR abr netwerk limburg Limburg abrnetwerklimburg LINK Miranda Dirx,
manager Netwerk Acute Zorg Limburg

 

 

 

Christian Hoebe kweek ABR abr netwerk limburg Limburg abrnetwerklimburg LINKChristian Hoebe,
hoofd infectieziektebestrijding, GGD Zuid-Limburg

 

 

 

 

 

Paul Savelkoul kweek ABR abr netwerk limburg Limburg abrnetwerklimburg LINKPaul Savelkoul,
hoofd medische microbiologie, Maastricht UMC+

 

 

 

 

Louis de Wolf kweek ABR abr netwerk limburg Limburg abrnetwerklimburg LINKLouis de Wolf,
huisarts in Stein