Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

webinars rondom covid-19

In het kader van het Limburgse Covid-19 kennisplatform, hebben LINK, GGD Zuid Limburg, Zuyderland en MUMC+ een reeks webinars georganiseerd rondom Covid-19. Limburgse specialisten en ervaringsdeskundigen die Covid-19 hebben doorgemaakt komen aan het woord. De leerdoelen zijn samen met een afvaardiging van uw beroepsgroep geformuleerd met als doel de inhoud toepasbaar te laten zijn in de dagelijkse praktijk. De webinars vinden plaats op 9, 13 juli en na de zomervakantie tussen 20-21 uur. Helaas is het door diverse maatregelen bij organisaties rondom Covid-19, nog niet mogelijk ook de scholing fysiek bij te wonen. Via een livestream kunt u de webinars volgen en live vragen stellen aan de sprekers. De webinars worden opgenomen, zodat terugkijken mogelijk is.

In het kader van het Limburgse Covid-19 kennisplatform, hebben LINK, GGD Zuid Limburg, Zuyderland en MUMC+ een reeks webinars georganiseerd rondom Covid-19. Limburgse specialisten en ervaringsdeskundigen die Covid-19 hebben doorgemaakt komen aan het woord. De leerdoelen zijn samen met een afvaardiging van uw beroepsgroep geformuleerd met als doel de inhoud toepasbaar te laten zijn in de dagelijkse praktijk. De webinars vinden plaats op 9, 13 juli en na de zomervakantie tussen 20-21 uur. Helaas is het door diverse maatregelen bij organisaties rondom Covid-19, nog niet mogelijk ook de scholing fysiek bij te wonen. Via een livestream kunt u de webinars volgen en live vragen stellen aan de sprekers. De webinars worden opgenomen, zodat terugkijken mogelijk is.

De thema’s van de webinars zijn:

 • 9 juli - Diagnose Covid-19 gerelateerde klachten en diagnostiek              
 • 13 juli - Revalidatie na IC en niet IC opname van Covid-19                           
 • 27 augustus - Cognitieve problemen door Covid-19                                                
 • 31 augustus - Covid en effect op longklachten                                                         

Via dit portaal https://limburgink-webinar.nl/inschrijven/ kunt u zich online inschrijven en treft u meer informatie aan over de sprekers en programma. De doelgroep betreft alle zorgpersoneel en medici die in hun dagelijks werk met COVID-19 (gerelateerde klachten) geconfronteerd worden. Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en revalidatieartsen. Deelname is gratis.

Voor vragen kunt u bellen naar LINK via 043-3877406 of mailen naar info@limburgink-webinar.nl

Programma

De leerdoelen zijn vastgesteld na consulatie van het LINK Netwerk. Het kan zijn dat de uiteindelijke invulling licht verschilt van onderstaand weergave.

Diagnose Covid-19 gerelateerde klachten

Donderdag 9 juli van 20.00 -21.00 uur

Sprekers:

 • Dr. F. Stals , Arts Microbioloog Zuyderland MC
 • Prof. dr. C. Hoebe, Hoofd infectieziekten bestrijding GGD Zuid Limburg
 • Prof. dr. P. Savelkoul,Afdelingshoofd Medische Microbiologie MUMC+

Met medewerking van ervaringsdeskundigen uit de zorg die Covid-19 hebben doorgemaakt

 • Herkomst/verspreiding/Epidemiologie Corona
 • Covid-gerelateerde symptomen mbt orgaan-/enzymsystemen
 • Praktijk casuïstiek Covid-19 gerelateerde (milde)klachten
 • Diagnostiek:
 • Inzicht in toepassingsgebieden PCR-, Serologische- en POCT-testen
 • Inzicht in overige relevante diagnostische mogelijkheden o.b.v. de vraagstelling
 • Inzicht in interpretatie van uitslagen
 • Inzicht in behandelbeleid n.a.v. de uitslagen
 • Inzicht in huidig testbeleid overheid
 • Protocollen ten aanzien van testen voor opname patiënt
 • GGD-studie i.s.m. Provincie Limburg

Revalidatie na IC en niet IC opname van Covid-19

Maandag 13 juli van 20.00 – 21.00 uur

Sprekers:

 • Peter Muitjens ,revalidatiearts post IC Covid revalidatie afdeling
 • Wil van der Zwet ,ervaringsdeskundige  die covid thuis heeft doorgemaakt  
 • Coen Feron,ervaringsdeskundige Covid-19 IC

Met medewerking van ervaringsdeskundigen uit de zorg die Covid-19 hebben doorgemaakt

 • Inzicht in PICS (Post Intensive Care Syndrome) en specifiek post-covid-19 patiënten
 • Fysieke en psychische revalidatietraject en periode van een IC patiënt
 • Fysieke en psychische revalidatietraject en periode van een Covid patiënt met ernstige klachten
 • Casuïstiek

Cognitieve problemen door Covid-19

Donderdag 27 augustus van 20.00 -21.00 uur

Sprekers:

 • Chames Nouri ,verpleegkundige ic en psycholoog
 • Sabien Wierts-Vrancken ,huisarts

Met medewerking van ervaringsdeskundigen uit de zorg die Covid-19 hebben doorgemaakt

 • (digitaal) Hulpmodel bieden voor ondersteuning tijdens consult ( o.a. Hoe bespreekbaar maken met patiënten en familie door huisarts)
 • Fysiotherapie, ergo, diëtiek. Het belang van multidisciplinaire benadering in de eerste lijn.
 • Rouwverwerking, het belang van lotgenotencontact en erkenning van klachten in de eerste lijn.
 • In het herstel werken aan positieve gezondheid (veerkracht, welbevinden).
 • Vitaliteitsprogramma post IC en Covid-19 patiënten.
 • Welke invloed heeft voeding op fysiek en psychisch herstel Leefstijl als preventief middel?
 • Casuïstiek met praktische handvaten

Covid en effect op longklachten

Maandag 31 augustus van 20.00 – 21.00 uur

Sprekers:

 • Martijn de Kruijf,longarts van Zuyderland MC

Met medewerking van ervaringsdeskundigen uit de zorg die Covid-19 hebben doorgemaakt

 • Welke longklachten veroorzaakt Covid bij IC en niet IC patiënten?
 • Welke nieuwe longziekten kan Covid veroorzaken bij IC en niet IC patiënten?
 • Hoe zien de mogelijk nieuwe longziekten zoals CALD (Covid Acquired Lung Disease) longfibrose eruit?
 • Dient een huisarts, SO of AVG bepaalde checkvragen in te bouwen om de nieuwe longziekten te achterhalen?
 • Is er een verhoogd risico voor bepaalde doelgroepen om de nieuwe longziekten veroorzaakt door Covid te krijgen?
 • Wanneer doorverwijzen vanuit eerste lijn?

 

 

 

 

 

Sluit de enquête