Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Vertaalslag Antimicrobial Stewardship van ziekenhuis naar verpleeghuiszorg

Om antibioticaresistentie te voorkomen, is multidisciplinaire samenwerking om goed gebruik van antibiotica te bevorderen (Antimicrobial Stewardship) een voorwaarde. AMS is inmiddels gemeengoed binnen de ziekenhuizen.

Lees hier het artikel en download de handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’.

Sluit de enquête