22 januari 2020

Uitbraak van een infectieziekte

Het Meldpunt Uitbraken InfectieZiekten & BRMO (MUIZ) is een webapplicatie waarmee zorginstellingen een uitbraak van infectieziekten en van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) kunnen melden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en aan elkaar.