4 maart 2021

A-teams effectief bij reductie gebruik antibiotica met breed spectrum

Patiënten met een matig-ernstige pneumonie krijgen vaak breedspectrumantibiotica toegediend, terwijl de richtlijn smalspectrumantibiotica adviseert. In een stepped wedge cluster-gerandomiseerde studie in twaalf Nederlandse ziekenhuizen, is met een stewardship-interventie veilig een reductie in het gebruik van breedspectrumantibiotica bewerkstelligd.

Klik op het document hieronder voor het gehele artikel