31 januari 2019

Risico's Brexit onderbouwen met feiteninventarisatie

De komende weken worden de implicaties voor met name de patiëntenzorg geïnventariseerd. In de umc’s zijn of worden kernteams ingericht.

Voor de umc’s, maar ook de algemene ziekenhuizen, treden acht risicogebieden op de voorgrond: leverings- en regulatoire onzekerheid, beschikbaarheid van medicatie, klinisch onderzoek lichaamsmaterialen, opslag data, human resources en zorgverkoop. Voor de voortgang van het primaire proces in zorginstellingen zijn de eerste drie van cruciaal belang. Veel energie wordt de komende twee weken gezet op het bepalen van de grootte van deze risico’s en de mogelijke aanpak ervan. Tegelijkertijd wordt een start gemaakt voor de overige vijf gebieden; daar zijn al eigenaren voor benoemd.

Bron: NFU website Brexit.