12 februari 2020

Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie

Interviews met:

Juliëtte Severin vertelt over het MAIL project. In dit project werkt zij aan een verbeterde communicatie met patiënten over Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO).

Marjolijn Wegdam-Blans en Ina Willemsen vertellen over hun project ‘Hoe schoon is schoon?’. In dit project is in acht Brabantse ziekenhuizen gemeten hoe schoon het er is.

Joanneke Lootsma vertelt over REMIS+, het Regionaal Microbiologisch-Infectiologisch Symposium in Noord Nederland.

Merel Lambregts vertelt waarom een goede registratie van antibiotica-allergieën belangrijk is in de aanpak van ABR.

Mandy van den Brink en Henriëtte Dijkshoorn vertellen hoe zij samen met de partners in het zorgnetwerk de regionale risicofactoren voor antibioticaresistentie (ABR) in kaart hebben gebracht.

Manon Jansen, Simone Krooshof en Hans Hutten vertellen over de inspiratiedagen voor medewerkers van verpleeghuisorganisaties.

Ellen van Jaarsveld vertelt over het SABEL project: Spiegelinformatie AntiBiotica Eerste Lijn’.

Marjon Veendijk vertelt over Infectionary: een serious game over infectiepreventie in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen.

Janneke Verberk vertelt waarom de surveillance van zorginfecties bijdraagt aan de aanpak van antibioticaresistentie (ABR).