Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Provincie wil antiobiotica gebruik fors omlaag brengen

Het provinciebestuur wil het antibiotica-gebruik in de intensieve veehouderij meer terugdringen dan landelijk is voorgeschreven.

Volgens landelijk beleid moet het gebruik in 2015 met 70 procent zijn teruggedrongen. Maar het provinciebestuur wil de lat hoger leggen.
Sluit de enquête