Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Onderzoek: Antibioticaresistentie in Nederland onder controle

Bij patiënten die infecties met resistente bacteriën oplopen in Nederland is het sterftecijfer niet hoger dan bij mensen met infecties die nog wel te bestrijden zijn met antibiotica, concludeert Wouter Rottier van UMC Utrecht in een promotieonderzoek.
Sluit de enquête