24 juli 2018

NethMap/MARAN 2018

NethMap/MARAN 2018  

Eind juni is de NethMap/MARAN 2018 gepubliceerd. Dit rapport, dat jaarlijks wordt uitgebracht door het RIVM, beschrijft de actuele situatie op het gebied van antibioticaresistentie en het verbruik van antimicrobiële middelen. Het eerste gedeelte (NethMap) doet dit voor de humane geneeskunde, MARAN beschrijft de veterinaire situatie. 

Er was in 2017 een lichte afname van het verbruik van antibiotica die bij poliklinische apotheken werden opgehaald, maar in de ziekenhuizen was er een toename te zien. Opvallend zijn de grote verschillen hierin tussen ziekenhuizen onderling. Zowel in de ziekenhuizen als bij de huisartsen was er een forse toename in resistentie van Escherichia coli voor amoxicilline-clavulaanzuur, die waarschijnlijk grotendeels wordt verklaard door meer sensitieve testmethodes die in 2016 zijn geïntroduceerd. Bij huisartsen waren de resistentiepercentages verder min of meer stabiel. Een zorgelijke ontwikkeling in de ziekenhuizen is een toenemende azolenresistentie bij gekweekte stammen van de schimmel Aspergillus fumigatus. Binnen de veterinaire geneeskunde neemt het antibioticagebruik in de meeste sectoren af en is het verbruik van middelen die belangrijk zijn in de humane geneeskunde nog maar minimaal. 

Sinds enkele jaren monitort NethMap ook de activiteiten van antimicrobial stewardship teams (A-teams) in de ziekenhuizen. Het percentage ziekenhuizen waarin een A-team actief is, is in 2017 opnieuw gestegen. Gemiddeld wordt er door de A-teams ongeveer 20 uur per week aan stewardship-activiteiten besteed. 

Het volledige rapport is hier te vinden.