Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

MUIZ

MUIZ staat voor Meldpunt Uitbraken InfectieZiekten & BRMO en is ontwikkeld in de regio Rotterdam-Rijnmond door en voor infectiepreventie professionals.

MUIZ staat voor Meldpunt Uitbraken InfectieZiekten & BRMO en is ontwikkeld in de regio Rotterdam-Rijnmond door en voor infectiepreventie professionals (http://www.meldpuntuitbraken.nl/). Via de applicatie kunnen zorginstellingen elkaar real-time op de hoogte houden van uitbraken, zodat pro-actief maatregelen genomen kunnen worden bij patiëntoverplaatsingen. Naast het voorkomen van infectieziekten & BRMO uitbraken, biedt MUIZ onder andere ook de kans om van elkaar te leren bij de aanpak van uitbraken.

In Limburg vindt sinds medio 2019 een behoeftepeiling plaats onder de ziekenhuizen, V&V en GGD’en om deel te gaan nemen aan MUIZ. Deze sectoren zijn ook als eerste aangehaakt in de regio Rotterdam-Rijnmond. Gezien de huidige positieve signalen vanuit de behoeftepeiling, is het zorgnetwerk reeds aan het verkennen wat de vervolgstappen zullen zijn om MUIZ daadwerkelijk te kunnen implementeren in Limburg. In het najaar 2019 wordt de behoeftepeiling afgerond en zal de knoop worden doorgehakt om wel of niet door te gaan met MUIZ. We houden u op de hoogte!

Sluit de enquête