Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

MRSA in de thuiszorg

Een meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) bij een cliënt die thuiszorg ontvangt, kan een reden zijn voor bron- en contactonderzoek in de thuissituatie. De aanpak van MRSA in de thuiszorgsituatie is echter anders dan tijdens een ziekenhuisopname. Wij bespreken een casus van een patiënt met MRSA in de thuiszorgsituatie waarbij zowel de arts-microbioloog vanuit het regionale ziekenhuis als de arts infectieziektebestrijding van de GGD betrokken waren. Deze casus illustreert de verschillende perspectieven en standpunten van beide specialismen en de multidisciplinaire aanpak die heeft geleid tot een strategisch plan.

Sluit de enquête