Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Kwaliteit uit het Zuyden

Met ‘kwaliteit uit het Zuyden’ wil het Limburgs Infectiepreventie & ABR Zorgnetwerk (LINK) antibioticaresistentie in verpleeghuizen positief beïnvloeden. Aan het project werken 6 verpleeghuizen mee. Met een IRIS-scan brachten de onderzoekers de antibioticaresistentie, het antibioticagebruik en de hygiëne in de huizen in beeld. Na een jaar van verbeterplannen en scholing vond in september 2019 een effectmeting plaats. Het percentage ESBL daalde van 8% naar 7%, de verbetermaatregelen hadden een positief effect op de hygiëne én de verpleeghuizen maakten concrete afspraken over de behandeling van bepaalde infecties. Deze antibiotica-adviezen zijn online beschikbaar (de website is nog in wording)

Met ‘kwaliteit uit het Zuyden’ wil het Limburgs Infectiepreventie & ABR Zorgnetwerk (LINK) antibioticaresistentie in verpleeghuizen positief beïnvloeden. Aan het project werken 6 verpleeghuizen mee. Met een IRIS-scan brachten de onderzoekers de antibioticaresistentie, het antibioticagebruik en de hygiëne in de huizen in beeld. Na een jaar van verbeterplannen en scholing vond in september 2019 een effectmeting plaats. Het percentage ESBL daalde van 8% naar 7%, de verbetermaatregelen hadden een positief effect op de hygiëne én de verpleeghuizen maakten concrete afspraken over de behandeling van bepaalde infecties. Deze antibiotica-adviezen zijn online beschikbaar (de website is nog in wording)

Sluit de enquête