Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Kick-off bijeenkomst infectiepreventieproject NIEZT

De GGD Zuid Limburg is sinds oktober 2018 van start gegaan met NIEZT; een project op het gebied van infectiepreventie.

Op 19 maart vond op de GGD in Heerlen de kick-off bijeenkomst plaats van NIEZT (‘Needs assessment voor InfectiEpreventie bij Zorgprofessionals buiTen het ziekenhuis’). Het NIEZT project wordt gefinancierd vanuit een aanvullende subsidie voor de antibioticaresistentie zorgnetwerken door het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle projectpartners waren uitgenodigd voor de bijeenkomst om de voortgang en het verdere verloop van het project te bespreken. De uitdagingen die zijn ondervonden bij de uitvoer van het project werden besproken, evenals de mogelijke oplossingen en input vanuit de projectpartners. Het was een prettige en succesvolle bijeenkomst!


Doel van NIEZT is het verbeteren van infectiepreventie
Binnen NIEZT worden de belemmerende en helpende factoren in kaart gebracht voor het verbeteren van infectiepreventie in vijf sectoren. Deze sectoren zijn de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg, huisarts en de veterinaire sector.


Toekomstige interventies sluiten beter aan bij praktijk
Infectiepreventie is een belangrijke manier om het toenemende maatschappelijke probleem van (verspreiding van) antibioticaresistentie te beheersen.
Door te weten waar de kansen en de belemmeringen voor infectiepreventie liggen, kunnen toekomstige verbeteracties hierop inspelen. Toekomstige interventies zullen zo een grotere kans van slagen hebben in de dagelijkse praktijk.

Sluit de enquête