Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Inspiratiesessie ABR, met Limburgse bestuurders

Inspiratiesessie ABR, met Limburgse bestuurders

Op 27 november 2018 heeft een inspiratiesessie plaatsgevonden met bestuurders die allen vertegenwoordigd zijn in het bestuurlijk ROAZ (regionaal overleg acute zorgketen), waar ABR inmiddels ook als 1 van de programmaonderdelen is ondergebracht. De leden van het bestuurlijk ROAZ kunt u vinden via onze website.De sessie was goed bezocht. Doel is om met de verzamelde input een gezamenlijk missie ABR en infectiepreventie te formuleren in 2019. Verder heeft de inspiratiesessie een vervolgsessie opgeleverd met de bestuurders van de huisartsengroepen. Zij hadden behoefte met elkaar en LINK van gedachten te wisselen welke stappen huisartsen nog kunnen zetten in het ABR en infectiepreventiethema. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 12-3-2019.

Sluit de enquête