21 juni 2018

Inspectierapport 2017 infectiepreventie

Antibioticaresistentie is een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. Eenvoudig te genezen ziektes (zoals long- of blaasontsteking) kunnen hierdoor weer levensbedreigend worden.
De aanpak van antibioticaresistentie in de Nederlandse ziekenhuizen berust op het terugdringen van onnodig gebruikte antibiotica en het uitvoeren van de juiste infectiepreventiemaatregelen, om verdere verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen. Los van deze resistentieproblematiek krijgt nog steeds 1 op de 20 patiënten die in een Nederlands ziekenhuis opgenomen wordt een onbedoelde zorginfectie, een infectie die in het ziekenhuis ontstaat. Ook bij de preventie van deze zorginfecties speelt goede infectiepreventie een grote rol. Het terugdringen van de zorginfecties moet voor de ziekenhuizen een speerpunt zijn.

Een beknopte samenvatting van het rapport is in onderstaand schema weergegeven.

Resultaat inspectierapport

Hoe opgepakt in Limburg

Scholing schoonmaak personeel infectiepreventie onvoldoende

Audit schoonmaak ziekenhuizen wordt opgepakt in Brabant. Als hiervoor ook extra scholing aan schoonmaak personeel voor nodig blijkt, wordt dit meegenomen. Manon en DI brabant houden nauw contact over opzet en voortgang audit. Bij succes neemt limburg de blauwdruk over

50% voldeed niet aan kleding eisen

Wordt meegenomen in de audit basis hygiëne die de Limburgse werkgroep uitwerkt onder leiding van Manon.

SJG en Zuyderland zijn bezocht in Limburg

  • Resultaten zijn onderling besproken. Er waren geen gemene delers om gezamenlijk in oplossingen in op te trekken.
  • Tevens zijn de resultaten besproken in de regio vergadering DI’s. Op basis hiervan hebben ziekenhuizen die nog niet zijn bezocht al diverse acties ingezet om bepaalde zaken beter te regelen

Kijkje nemen in elkaar keuken is waardevol

Via werkgroep A teams gerealiseerd.

Tevens kan het een resultaat zijn van de audit basishygiene. Kijkje gaan nemen bij de best practice en zaken hiervan overnemen door de andere ziekenhuizen

Aansluiting ziekenhuis en ouderenzorg vaak onvoldoende m.b.t. infectiepreventie

Dit is meegenomen bij het opstellen van het risicoprofiel

Uitvraag BRMO en MRSA vaak onvoldoende in registratie en borging

Loopt nu goed in SJG, maar heeft een jaar geduurd om dit helemaal goed te regelen m.b.t. ICT en afspraken onderling (zat vooral in een stuk borging)

44% had geen scholing infectiepreventie of gaven onvoldoende scholing aan medewerkers m.b.t. infectiepreventie

SJG heeft nu ingezet op e-learning. De makkelijkste manier om grote groepen te bereiken en te scholen. Verwachting is dat meerdere ziekenhuizen deze koers zullen volgen.