Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

I-4-1-Health Halfjaarlijkse bijeenkomst te Antwerpen

Op donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019 vond de vijfde halfjaarlijkse bijeenkomst van het I-4-1-Health project plaats in Antwerpen. Hierbij zijn veel interessante presentaties gehouden waarin de voorlopige resultaten zijn gedeeld, en de I-4-1-Health Game is gespeeld.

Het I-4-1-Health Project

Het Maastricht UMC+ en de GGD’en Limburg-Noord en Zuid Limburg nemen vanuit Limburg deel aan dit grensoverschrijdend ‘One Health’ project. 'One Health' is een interdisciplinaire samenwerking om de gezondheid van mensen, dieren en milieu te verbeteren. In dit I-4-1-Health project wordt in het publieke domein samengewerkt tussen collega’s van de GGD’en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, en collega’s van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierbij wordt onder andere gewerkt aan het vormgeven van cross-border surveillance en het ontwerpen van een InfectieRIsicoScan (IRIS). Deze IRIS kan worden ingezet als tool voor het vóórkomen van (de verspreiding van) antibioticaresistentie in gezondheidszorginstellingen, zoals verpleeghuizen. Het I-4-1-Health project wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland.

De halfjaarlijkse bijeenkomst

Twee maal per jaar komen de projectleden bijeen om de voortgang van het project te bespreken. Onderwerpen zoals cross-border surveillance en de IRIS in het publieke domein werden uitvoerig besproken, waarna ruimte was voor de projectleden om te discussiëren over de voorlopige resultaten. Projectleden konden ook deelnemen aan de ‘I-4-1-Health game’. Hierbij moesten professionals met verschillende achtergronden samenwerken om een fictieve uitbraak te beheersen en antibioticaresistentie vraagstukken in de humane en veterinaire sector op te lossen. Hierbij was goede samenwerking tussen de ouderzorg, veterinaire sector, en publieke gezondheidszorg vereist.

Meer informatie over dit project vindt u hier

 

Sluit de enquête