22 november 2019

Hygiënerichtlijnen

De hygiënerichtlijnen zijn opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid ) . Bij de totstandkoming zijn altijd medewerkers van een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -regio en deskundigen uit de sector betrokken. De richtlijnen worden op periodieke basis herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.