Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Evaluatierapport puntprevalentieonderzoek

Zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, zijn locaties waar resistente bacteriën kunnen ontstaan en zich gemakkelijk verspreiden. Daarom zijn er richtlijnen voor het gebruik van antibiotica en de verzorging van patiënten. De overheid en de zorgsector stellen zich de komende jaren extra doelen om antibioticaresistentie verder tegen te gaan.
Sluit de enquête