Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Envida samen sterk voor ABR

Resistentie preventie vereist geen extra tijd en middelen, maar is vooral een gedragsverandering

 

 

Samen zorgen voor een betere hygiëne…

Samen sterk tegen antibioticaresistentie!

Dit najaar start er een bewustwordingscampagne binnen alle zorgcentra.

Doel: hygiënischer werken en het voorkomen van infecties, zowel bij onze cliënten/ bewoners als bij jezelf. Doordat er minder infecties ontstaan hoeft er minder antibiotica voorgeschreven te worden. Het een voorkomt het ander en daar spelen wij zelf een hele belangrijke rol in. Na een bezoek van de inspectie zijn er een aantal aandachtspunten benoemd. Daar gaan wij mee aan de slag!

Werkgroep en kartrekkers

Er is een werkgroep opgestart en er zijn twee bijeenkomsten geweest. De werkgroep bewustwordingscampagne bestaat uit een aantal mensen van de Adviesraad Hygiëne en Infectiepreventie, Intern auditteam en Communicatie en Marketing. Per locatie zijn er kartrekkers benoemd. Deze zijn in eerste instantie gezocht onder de kwaliteitsverpleegkundigen, verpleegkundigen en preventiemedewerkers, omdat het bevorderen van een goede hygiëne aansluit bij hun takenpakket.

De kartrekkers per locatie:

La Valence Desiree Nulens
Croonenhoff Desiree Nulens
Klein Gulpen Sonja Sleijpen
De Bron Marie-Lou Vanhautem
Grubbeveld Chris Vossen
Beukeloord Mandy Op den Oordt
Lenculenhof/Hospice Karin Kroon
Hagerpoort Monique Schillings
Larisa Chantal Ras
Koepelhof Esther Meijs
Zeven Bronnen Monique Schillings
Wilgenhof Mandy Op den Oordt
De Mins Martine Bok
Appelgaard Marie-Lou Vanhautem

  ‘Als we niets doen tegen antibioticaresistentie,
overlijden er in 2020 maar liefst 40.000 Nederlanders
aan ontstekingen die nu met antibiotica worden
behandeld’


Wil jij ook hygiënischer werken en vind je het leuk je collega’s enthousiast te maken over dit onderwerp? Meld je dan bij de kartrekker van jouw locatie en probeer er samen voor te zorgen dat hygiënisch werken op jouw locatie vanzelfsprekend wordt. Ook collega’s uit de wijkzorg zijn van harte welkom tijdens een van de bijeenkomsten, neem bij belangstelling contact op met een van de werkgroepleden. Waar starten jullie mee?

1. Inventariseren of alle middelen die nodig zijn om een goede handhygiëne (schone werkomgeving) te realiseren ook op de afdelingen aanwezig zijn.

2. Bewustwording op de locaties bevorderen door het inzetten van ‘tools’ zoals een Quizz, filmpjes en de ‘au’ en ‘wow’ methode - het onderling benoemen wat er op het gebied van hygiëne goed gaat en wat er op dit moment nog niet zo goed gaat.

3. Inzetten van promotiemateriaal: Communicatie en Marketing ontwikkelt een toolkit/materiaal dat de bewustwordingscampagne ondersteunt. Denk hierbij aan een poster die laat zien waar je werkkleding en persoonlijke hygiëne tijdens de zorg- en dienstverlening aan moet voldoen.

Landelijk programma:

Het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in Verpleeghuizen’ stimuleert en ondersteunt verpleeghuizen hierbij. In opdracht van het ministerie van VWS voeren ActiZ, RIVM, Verenso, VHIG, V&VN en Vilans het programma uit. In het programma staan de ervaringen en de belevingswereld van bewoners, verzorgenden, verpleegkundigen en artsen centraal. Vanuit die ervaringen, ideeën en opvattingen worden verbeteringen gerealiseerd om deze te integreren in de huidige werkroutines. Geen nieuwe afvinklijsten en protocollen, maar vaak kleine verbeteringen met een groot effect. Envida wordt bij het bewustwordingscampagne ondersteund door Nicolet van Eerd (adviseur) en Jeroen Havers (Vilans).

 Vragen of enthousiast geworden en wil je graag deelnemen aan dit project?

 Neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep:

Lisette Ars: Lisette.Ars@envida.nl
Monique Brinkhof: Monique.Brinkhof@envida.nl
Stephanie Franssen: Stephanie.franssen@envida.nl
Esther Frenaij: Esther.Frenaij@envida.nl
Jo Hensen: Jo.Hensen@envida.nl
Suzanne Janssen: Suzanne.janssen@envida.nl

‘Resistentie preventie vereist geen extra tijd en middelen, maar is vooral een gedragsverandering’
Sluit de enquête