Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Eerste CIP Netwerkdag 18 april 2019

netwerk contactpersonen infectiepreventie (CIP)

In onze vorige nieuwsflits hebben we u geïnformeerd over het opzetten van een netwerk contactpersonen infectiepreventie (CIP). De interesse voor aanhaking is boven verwachting. Inmiddels hebben alle grote V en V huizen zich aangemeld m.u.v. Moseagroep. Bovendien zijn ook 2 GGZ instellingen, 2 revalidatie instellingen en 1 gehandicaptenzorgorganisatie aangesloten.

In 2019 staan 2 netwerkdagen gepland. Op donderdag 18 april vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats voor Contactpersonen Infectiepreventie regio Limburg. De opkomst was goed. Er is veel informatie uitgewisseld en zeker ook opgehaald voor vervolg bijeenkomsten en vervolg acties. De volgende netwerkbijeenkomst zal in het najaar worden gepland.

Tevens wordt er in het voorjaar en najaar een ambassadeurstraining georganiseerd in samenwerking met de beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden (V & VN). Projectmatig werken en verandermanagement staan centraal in deze 2-daagse training. In het najaar zal deze in de vorm van een train-de-trainer vorm worden aangeboden, zodat de CIP leden de kennis naar eigen inzicht kunnen borgen en aanbieden binnen hun organisatie.

Sluit de enquête